Privacyverklaring

Hypotheekadvies van de Consumentenbond heeft als financieel adviseur een bewaarplicht van 5 jaar. Gegevens die met het advies dat wij aan klanten geven te maken hebben bewaren we dus. Dit zijn we zelfs wettelijk verplicht, onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In alle andere gevallen bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor we je persoonsgegevens in de eerste plaats vroegen.

Daarbij is de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Lees hier onze Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden Hypotheekadvies (PDF).