Klachten

Wij hopen dat je tevreden bent over Hypotheekadvies van de Consumentenbond. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten.

Dit is onze klachtenprocedure:

  1. Je kunt je klacht het best indienen per mail; stuur een e-mail naar [email protected] en zet erbij dat het om een klacht gaat.
  2. De Consumentenbond bevestigt de ontvangst van je klacht binnen 5 werkdagen. In die bevestiging staat een verwachte afhandelingstermijn genoemd. We nemen vervolgens je klacht inhoudelijk in behandeling. Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie per e-mail.
  3. Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je je klacht online of schriftelijk naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) sturen.

Het adres is:

Kifid

Postbus 932572509 AG
Den Haag
(070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ook kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie van het Europees ODR Platform.